Definition of Done

Börja

Är all kod producerad?

Ja
Nej
Tillbaka till skrivbordet!
Nu är jag klar

Är det databasändringar gjorda?

Nej
Ja
Verifiera att en databas-deploy går igenom.
Jag har verifierat
Verifiera att förändringarna inte påverkar någon annan komponent i systemet.
Jag har verifierat

Har koden blivit granskad?

Ja
Nej
Se till att en Pull Request är skapad och att den / de som ska granska ligger med som granskare.
Invänta granskning.
Koden är nu granskad och godkänd

Är test klar och godkänd?

Ja
Nej
Se till att ändringarna är tillgängliga för test.
Invänta test.
Ändringarna är nu testade och godkända

Är ärendet stängt och informationen i ärendet uppdaterad?

Ja
Nej
Uppdatera ärendet med den senaste informationen och avsluta ärendet.
Nu är jag klar

Ska ändringarna dokumenteras till online- eller versionsdokumentation?

Nej
Ja
Se till att dokumenationsunderlag finns tillgängligt i ärendet.
Nu är jag klar

Innebär ärendet förändringar som påverkar bygg / deploy / konfiguration?

Nej
Ja
Se till att påverkan är dokumenterad och kommunicerad till deploy manager.
Nu är jag klar

Done!